TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

Tədris resurslarının idarə
olunmasının məlumat sistemi