TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"English - as the main foreign language" (İngilis dili - əsas xarici dil) fənni üzrə 10-cu sinif üçün dərslik