TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik

Dərsliyin tərtib edilməsində məqsəd

"Fiziki tərbiyə" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 6-cı sinifdə həyata keçirilməsi

Vəsaitin növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Fiziki tərbiyə

Sinif

6-cı sinif

Müəlliflər

Firat Hüseynov

Qrif nömrəsi

2017-068

Qrif tarixi

24.05.2017

Hazırlayan müəssisə

"XXI" Yeni Nəşrlər Evi

Müəllif hüquqlarının sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 6-cı sinif üçün metodik vəsait