TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

Təsviri İncəsənət" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 9-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Vəsaitin növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Təsviri incəsənət

Təhsil dövrü

9-cu sinif

Müəlliflər

Kəmalə Cəfərzadə

Qrif nömrəsi

369

Qrif tarixi

03.06.2016

Hazırlayan müəssisə

"Yaz" Nəşriyyatı

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
  • "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik