TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 3-cü sinifdə həyata keçirilməsi

Vəsaitin növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Təsviri incəsənət

Təhsil dövrü

3-cü sinif

Müəlliflər

Yeganə Cəlilova,Kəmalə Cəfərzadə

Qrif nömrəsi

2018-061

Qrif tarixi

19.07.2018

Hazırlayan müəssisə

"Bakı" nəşriyyatı

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

İnteraktiv varianta keçid

http://e-derslik.edu.az/player/index3.php?book_id=35#books/35/units/unit-1/page1.xhtml

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 3-cü sinif üçün metodik vəsait "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 3-cü sinif üçün metodik vəsait
  • "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik