TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"სახვითი ხელოვნება" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

"სახვითი ხელოვნება" - Təsviri incəsənət fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumunun) 3-cü sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Gürcü dili

Fənn

Təsviri incəsənət

Təhsil dövrü

3-cü sinif

Müəlliflər

Yeganə Cəlilova,Kəmalə Cəfərzadə

Qrif nömrəsi

№ 973

Qrif tarixi

05.07.2010

Hazırlayan müəssisə

"Bakı" nəşriyyatı

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Gürcü dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik "Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 2-ci sinif üçün dərslik
  • "Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait "Ərəb dili" - əsas xarici dil fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait
  • "სახვითი ხელოვნება" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik "სახვითი ხელოვნება" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 3-cü sinif üçün dərslik