TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 11-ci sinif üçün dərslik

Dərsliyin təyinatı

"Fiziki tərbiyə" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 11-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Vəsaitin növü

Dərslik

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Fiziki tərbiyə

Təhsil dövrü

11-ci sinif

Müəlliflər

Vaqif Ağayev,Fikrət Fətullayev,Elnur Qasımov,Bayram Hacıyev,Asif Abbasov

Qrif nömrəsi

2018-175

Qrif tarixi

19.07.2018

Hazırlayan müəssisə

"Zərdabi LTD" MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 11-ci sinif üçün metodik vəsait "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 11-ci sinif üçün metodik vəsait
  • "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 11-ci sinif üçün dərslik "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 11-ci sinif üçün dərslik