TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Bitkilərin əkini və qulluq tədbirləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

"Kənd təsərrüfatı (Meyvə və tərəvəz)" istiqaməti üzrə təhsil proqramının "Bitkilərin əkini və qulluq tədbirləri" modulu üzrə həyata keçirilməsi

Vəsaitin növü

Dərs vəsaiti

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Bitkilərin əkini və qulluq tədbirləri

Təhsil dövrü

Modulun tədris olunduğu tam dövr

Müəlliflər

Zöhrab Qəribov

Qrif nömrəsi

F-319

Qrif tarixi

04.05.2018

Hazırlayan müəssisə

BP və tərəfdaşları

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

 • "Kənd təsərrüfatı maşınları ilə işlərin yerinə yetirilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti "Kənd təsərrüfatı maşınları ilə işlərin yerinə yetirilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki xidmət" modulu üzrə dərs vəsaiti "Kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki xidmət" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Kənd təsərrüfatı maşınlarından istifadə" modulu üzrə dərs vəsaiti "Kənd təsərrüfatı maşınlarından istifadə" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri" modulu üzrə dərs vəsaiti "Kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Bağçılıqda istehsalın təşkili" modulu üzrə dərs vəsaiti "Bağçılıqda istehsalın təşkili" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Bitkilər və onlardan istifadə" modulu üzrə dərs vəsaiti "Bitkilər və onlardan istifadə" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Cərgəarası bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti "Cərgəarası bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Pambıqçılıq" modulu üzrə dərs vəsaiti "Pambıqçılıq" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Qarğıdalı əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti "Qarğıdalı əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Taxılçılıq" modulu üzrə dərs vəsaiti "Taxılçılıq" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Yağlı bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti "Yağlı bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Çəyirdəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti "Çəyirdəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Giləmeyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti "Giləmeyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Qərzəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti "Qərzəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Tumlu meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti "Tumlu meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Ədviyyat, bitki çayları və dərman bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti "Ədviyyat, bitki çayları və dərman bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti "İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)" modulu üzrə dərs vəsaiti "Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)" modulu üzrə dərs vəsaiti
 • "Bitkilərin əkini və qulluq tədbirləri" modulu üzrə dərs vəsaiti "Bitkilərin əkini və qulluq tədbirləri" modulu üzrə dərs vəsaiti