TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Cərgəarası bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti

"Bitkiçilik mütəxəssisi" ixtisası üzrə təhsil proqramının "Cərgəarası bitkilərin əkini" modulu üzrə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərs vəsaiti

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Cərgəarası bitkilərin əkini

Təhsil dövrü

Modulun tədris olunduğu tam dövr

Müəlliflər

Faiq Xudayev,Fuad Mehdizadə

Qrif nömrəsi

№ 415

Qrif tarixi

23.11.2017

Hazırlayan müəssisə

BP və tərəfdaşları

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Cərgəarası bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti "Cərgəarası bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti