TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait

İrad və təkliflərini bildir

Metodik vəsaitin təyinatı

8-ci sinif "Təsviri İncəsənət" dərsliyinin həyata keçirilməsinə metodiki dəstək

Resursun növü

Metodik vəsait

Fənn

Təsviri incəsənət

Təhsil dövrü

8-ci sinif

Müəlliflər

Kəmalə Cəfərzadə

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Resursun dili

Azərbaycan dili

Müəllim üçün metodik vəsitin əsaslandığı vəsaitlər

  • "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik
  • "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait