TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik

İrad və təkliflərini bildir

Dərsliyin təyinatı

"Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 8-ci sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Fənn

Təsviri incəsənət

Təhsil dövrü

8-ci sinif

Müəlliflər

Kəmalə Cəfərzadə,Məhsəti Məmmədova

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Resursun dili

Rus dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait "Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün metodik vəsait
  • "Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik "Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 8-ci sinif üçün dərslik