TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Texnologiya" fənni üzrə 5-ci sinif üçün metodik vəsait

İrad və təkliflərini bildir

Metodik vəsaitin təyinatı

5-ci sinif "Texnologiya" dərsliyinin həyata keçirilməsinə metodiki dəstək

Resursun növü

Metodik vəsait

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənn

Texnologiya

Təhsil dövrü

5-ci sinif

Müəlliflər

Natiq Axundov,Hümeyir Əhmədov,Fəridə Şərifova,Rüxsarə Ələkbərova

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Resursun dili

Azərbaycan dili

Müəllim üçün metodik vəsitin əsaslandığı vəsaitlər

  • "Texnologiya" fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik "Texnologiya" fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik
  • "Texnologiya" fənni üzrə 5-ci sinif üçün  metodik vəsait "Texnologiya" fənni üzrə 5-ci sinif üçün metodik vəsait