AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ
 • Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri

  Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (5-7 yaş)

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (5-7 yaş)

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (DO GOOD: SAVE FOOD!) 5-7 yaş

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (DO GOOD: SAVE FOOD!) 5-7 yaş

  Dərs vəsaiti

 • Komposito

  Komposito

  Dərs vəsaiti

 • Plastik - Qlobal problemlə mübarizə

  Plastik - Qlobal problemlə mübarizə

  Dərs vəsaiti

 • Yol hərəkəti əlifbası

  Yol hərəkəti əlifbası

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (ПЛАНЕТЕ ПОМОГИ: ЕДУ БЕРЕГИ!) 5-7 yaş

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (ПЛАНЕТЕ ПОМОГИ: ЕДУ БЕРЕГИ!) 5-7 yaş

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (DO GOOD: SAVE FOOD!) 8-9 yaş

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (DO GOOD: SAVE FOOD!) 8-9 yaş

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça 8-9 yaş

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (ПЛАНЕТЕ ПОМОГИ: ЕДУ БЕРЕГИ!) 8-9 yaş

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (ПЛАНЕТЕ ПОМОГИ: ЕДУ БЕРЕГИ!) 8-9 yaş

  Dərs vəsaiti

 • Bankçılıq və rəqəmsal ödənişlər

  Bankçılıq və rəqəmsal ödənişlər

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (DO GOOD: SAVE FOOD!) 10-13 yaş

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (DO GOOD: SAVE FOOD!) 10-13 yaş

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça 10-13 yaş

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (ПЛАНЕТЕ ПОМОГИ: ЕДУ БЕРЕГИ!) 10-13 yaş

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (ПЛАНЕТЕ ПОМОГИ: ЕДУ БЕРЕГИ!) 10-13 yaş

  Dərs vəsaiti

 • "Azərbaycan dili" - tədris dili fənni üzrə 9-cu sinif üçün qiymətləndirmə tapşırıqları

  "Azərbaycan dili" - tədris dili fənni üzrə 9-cu sinif üçün qiymətləndirmə tapşırıqları

  Qiymətləndirmə vəsaiti

 • "Riyaziyyat" fənni üzrə 9-cu sinif üçün qiymətləndirmə tapşırıqları

  "Riyaziyyat" fənni üzrə 9-cu sinif üçün qiymətləndirmə tapşırıqları

  Qiymətləndirmə vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (DO GOOD: SAVE FOOD!) 14 yaş

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (DO GOOD: SAVE FOOD!) 14 yaş

  Dərs vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça 13 yaş

  Dərs vəsaiti

 • ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VIII-IX SİNİFLƏRİNDƏ REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ MÖVZUSUNDA MƏŞĞƏLƏLƏR ÜZRƏ METODİKİ VƏSAİT

  ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VIII-IX SİNİFLƏRİNDƏ REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ MÖVZUSUNDA MƏŞĞƏLƏLƏR ÜZRƏ METODİKİ VƏSAİT

  Dərs vəsaiti

 • "Математика" - "Riyaziyyat" fənni üzrə 9-cu sinif üçün qiymətləndirmə tapşırıqları

  "Математика" - "Riyaziyyat" fənni üzrə 9-cu sinif üçün qiymətləndirmə tapşırıqları

  Qiymətləndirmə vəsaiti

 • "Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 9-cu sinif üçün qiymətləndirmə tapşırıqları

  "Русский язык" (Rus dili - tədris dili) fənni üzrə 9-cu sinif üçün qiymətləndirmə tapşırıqları

  Qiymətləndirmə vəsaiti

 • Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (ПЛАНЕТЕ ПОМОГИ: ЕДУ БЕРЕГИ!) 14 yaş

  Ərzaq israfının azaldılması üzrə kitabça (ПЛАНЕТЕ ПОМОГИ: ЕДУ БЕРЕГИ!) 14 yaş

  Dərs vəsaiti