axtarış
AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ
 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Русский язык (Rus dili - əsas xarici dil fənni üzrə metodik vəsait

  Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün Русский язык (Rus dili - əsas xarici dil fənni üzrə metodik vəsait

  Metodik vəsait

 • "აზერბაიჯანის ისტორია" - Azərbaycan tarixi fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  "აზერბაიჯანის ისტორია" - Azərbaycan tarixi fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  Dərslik

 • "ინფორმატიკა" - İnformatika fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  Dərslik

 • "მათემატიკა" - Riyaziyyat fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  Dərslik

 • "მუსიკა" - Musiqi fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  "მუსიკა" - Musiqi fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  Dərslik

 • "სამყაროს შემეცნება" - Həyat bilgisi fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  Dərslik

 • "სახვითი ხელოვნება" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  Dərslik

 • "ტექნოლოგია" - Texnologiya fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  "ტექნოლოგია" - Texnologiya fənni üzrə 5-ci sinif üçün dərslik

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün აზერბაიჯანის ისტორია (Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün აზერბაიჯანის ისტორია (Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün ბიოლოგიის (Biologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün გეოგრაფიის (Coğrafiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün ინფორმატიკა (İnformatika fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün მათემატიკა (Riyaziyyat fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün მათემატიკა (Riyaziyyat fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün მუსიკა (Musiqi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün მუსიკა (Musiqi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün საერთო ისტორია (Ümumi tarix fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün სამყაროს შემეცნება (Həyat bilgisi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün სამყაროს შემეცნება (Həyat bilgisi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün სახვითი ხელოვნება (Təsviri incəsənətfənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün ტექნოლოგია (Texnologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün ტექნოლოგია (Texnologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün ფიზიკის (Fizika fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün ფიზიკური კულტურის (Fiziki tərbiyə fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün აზერბაიჯანის ისტორია (Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün აზერბაიჯანის ისტორია (Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün ბიოლოგიის (Biologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün გეოგრაფიის (Coğrafiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün ინფორმატიკა (İnformatika fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün მათემატიკა (Riyaziyyat fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün მათემატიკა (Riyaziyyat fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün მუსიკა (Musiqi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün მუსიკა (Musiqi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün საერთო ისტორია (Ümumi tarix fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün სამყაროს შემეცნება (Həyat bilgisi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün სახვითი ხელოვნება (Təsviri incəsənət fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün ტექნოლოგია (Texnologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün ფიზიკის (Fizika fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün ფიზიკური კულტურის (Fiziki tərbiyə fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün ქიმიის (Kimya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün ქიმიის (Kimya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün აზერბაიჯანის ისტორია (Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün აზერბაიჯანის ისტორია (Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün ბიოლოგიის (Biologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün გეოგრაფიის (Coğrafiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün ინფორმატიკა (İnformatika fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün მათემატიკა (Riyaziyyat fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün მათემატიკა (Riyaziyyat fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün მუსიკა (Musiqi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün მუსიკა (Musiqi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün საერთო ისტორია (Ümumi tarix fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün სამყაროს შემეცნება (Həyat bilgisi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün სამყაროს შემეცნება (Həyat bilgisi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün სახვითი ხელოვნება (Təsviri incəsənət fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün ტექნოლოგია (Texnologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün ფიზიკის (Fizika fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün ფიზიკური კულტურის (Fiziki tərbiyə fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün ფიზიკური კულტურის (Fiziki tərbiyə fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün ქიმიის (Kimya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün ქიმიის (Kimya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün აზერბაიჯანის ისტორია (Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün აზერბაიჯანის ისტორია (Azərbaycan tarixi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün ბიოლოგიის (Biologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün გეოგრაფიის (Coğrafiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün ინფორმატიკა (İnformatika fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün მათემატიკა (Riyaziyyat fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün მათემატიკა (Riyaziyyat fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün მუსიკა (Musiqi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün მუსიკა (Musiqi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün საერთო ისტორია (Ümumi tarix fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün საერთო ისტორია (Ümumi tarix fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün სამყაროს შემეცნება (Həyat bilgisi fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün სახვითი ხელოვნება (Təsviri incəsənət fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün სახვითი ხელოვნება (Təsviri incəsənət fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün ტექნოლოგია (Texnologiya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün ფიზიკის (Fizika fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün ფიზიკური კულტურის (Fiziki tərbiyə fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik

 • Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün ქიმიის (Kimya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün ქიმიის (Kimya fənni üzrə dərslik gürcü dilində)

  Dərslik