AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ
 • "Anbar maşın və avadanlıqları" fənni üzrə dərslik

  "Anbar maşın və avadanlıqları" fənni üzrə dərslik

  Dərslik

 • "Bağçılıqda istehsalın təşkili" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Bağçılıqda istehsalın təşkili" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Bitkilər və onlardan istifadə" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Bitkilər və onlardan istifadə" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Bitkilərin əkini və qulluq tədbirləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Bitkilərin əkini və qulluq tədbirləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Cərgəarası bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Cərgəarası bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Çəyirdəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Çəyirdəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Ədviyyat, bitki çayları və dərman bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Ədviyyat, bitki çayları və dərman bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Giləmeyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Giləmeyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "İstixana şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Kənd təsərrüfatı maşınları ilə işlərin yerinə yetirilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Kənd təsərrüfatı maşınları ilə işlərin yerinə yetirilməsi" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki xidmət" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki xidmət" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Kənd təsərrüfatı maşınlarından istifadə" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Kənd təsərrüfatı maşınlarından istifadə" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Kənd təsərrüfatı maşınlarının təmiri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Pambıqçılıq" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Pambıqçılıq" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Qarğıdalı əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Qarğıdalı əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Qərzəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Qərzəkli meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Taxılçılıq" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Taxılçılıq" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Tumlu meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Tumlu meyvə bitkiləri" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Yağlı bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Yağlı bitkilərin əkini" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti

 • "Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)" modulu üzrə dərs vəsaiti

  "Yarpaqlı və kökümeyvəli tərəvəzlər (tarla şəraitində)" modulu üzrə dərs vəsaiti

  Dərs vəsaiti