TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

\"Alman dili\" - əsas xarici dil fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik