TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Изобразительное искусство" - Təsviri incəsənət fənni üzrə 6-cı sinif üçün dərslik

İrad və təkliflərinizi bildirin

Dərsliyin təyinatı

"Изобразительное искусство" fənni üzrə Təhsil Proqramının (kurikulumun) 6-cı sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Fənn

Təsviri incəsənət

Təhsil dövrü

6-cı sinif

Müəlliflər

Taleh Məlikov,Məhsəti Məmmədova,Kəmalə Cəfərzadə,Yeganə Cəlilova

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Resursun dili

Rus dili