TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait

İrad və təkliflərinizi bildirin

Metodik vəsaitin təyinatı

7-ci sinif "Təsviri İncəsənət" dərsliyinin həyata keçirilməsinə metodiki dəstək

Resursun növü

Metodik vəsait

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənn

Təsviri incəsənət

Təhsil dövrü

7-ci sinif

Müəlliflər

Kəmalə Cəfərzadə,Yeganə Cəlilova,Məhsəti Məmmədova

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Resursun dili

Azərbaycan dili

Müəllim üçün metodik vəsaitin əsaslandığı vəsaitlər

  • "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün dərslik
  • "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait "Təsviri İncəsənət" fənni üzrə 7-ci sinif üçün metodik vəsait