TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 2-ci sinif üçün metodik vəsait

Müəllim üçün metodik vəsaitin tərtib edilməsində məqsəd

2-ci sinif "Fiziki tərbiyə" dərsliyinin həyata keçirilməsinə metodiki dəstək

Vəsaitin növü

Metodik vəsait

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Fiziki tərbiyə

Sinif

2-ci sinif

Müəlliflər

Firat Hüseynov,İsmayıl İsmayılov,Soltan Bağırov,Hənifə Qurbanov,Çingiz Salmanov

Qrif nömrəsi

№ 734

Qrif tarixi

19.06.2009

Hazırlayan müəssisə

"XXI" Yeni Nəşrlər Evi

Müəllif hüquqlarının sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Müəllim üçün metodik vəsaitin əsaslandığı vəsaitlər