TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 4-cü sinif üçün metodik vəsait

Müəllim üçün metodik vəsaitin təyinatı

4-cü sinif "Fiziki tərbiyə" dərsliyinin həyata keçirilməsinə metodiki dəstək

Vəsaitin növü

Metodik vəsait

Tərtib edildiyi dil

Azərbaycan dili

Fənn

Fiziki tərbiyə

Təhsil dövrü

4-cü sinif

Müəlliflər

Firat Hüseynov,Soltan Bağırov,Asif Əsgərov

Qrif nömrəsi

№ 1299

Qrif tarixi

11.07.2011

Hazırlayan müəssisə

"XXI" Yeni Nəşrlər Evi

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tədris dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 4-cü sinif üçün metodik vəsait "Fiziki tərbiyə" fənni üzrə 4-cü sinif üçün metodik vəsait