TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

Planlaşdırma və tikiş avadanlıqlarının istismarı

İrad və təkliflərinizi bildirin

Dərsliyin təyinatı

Resursun növü

Dərslik

Fənn

Peşə təhsili fənləri

Təhsil dövrü

Modulun tədris olunduğu tam dövr

Resursun dili

Azərbaycan dili