AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ
 • Bel geyimlərinin hazırlanması

  Bel geyimlərinin hazırlanması

  Dərslik

 • Ofisiant

  Ofisiant

  Dərslik

 • Planlaşdırma və tikiş avadanlıqlarının istismarı

  Planlaşdırma və tikiş avadanlıqlarının istismarı

  Dərslik

 • Qənnadçı

  Qənnadçı

  Dərslik

 • Turizm sahəsində biznesin təşkili

  Turizm sahəsində biznesin təşkili

  Dərslik

 • Turizmdə xarici dildə ünsiyyət

  Turizmdə xarici dildə ünsiyyət

  Dərslik

 • Ana dilində ünsiyyət

  Ana dilində ünsiyyət

  Dərslik

 • Anbar maşın və avadanlıqları

  Anbar maşın və avadanlıqları

  Dərslik

 • Anbarda qəbul, yerləşdirmə və saxlanma

  Anbarda qəbul, yerləşdirmə və saxlanma

  Dərslik

 • Avtomobil

  Avtomobil

  Dərslik

 • Avtomobil konstruksiyasında sökmə-yğma işləri

  Avtomobil konstruksiyasında sökmə-yğma işləri

  Dərslik

 • Avtomobil kuzovunun bərpa edilməsi

  Avtomobil kuzovunun bərpa edilməsi

  Dərslik

 • Avtomobil sənayesinin əsas materialları

  Avtomobil sənayesinin əsas materialları

  Dərslik

 • Avtomobil şassilərinə texniki xidmət və təmir

  Avtomobil şassilərinə texniki xidmət və təmir

  Dərslik

 • Avtomobil təmirində qaynaq işlərinin yerinə yetirilməsi

  Avtomobil təmirində qaynaq işlərinin yerinə yetirilməsi

  Dərslik

 • Avtomobilin ilkin müayinəsi

  Avtomobilin ilkin müayinəsi

  Dərslik

 • Avtomobilin istismarı

  Avtomobilin istismarı

  Dərslik

 • Avtomobilin ümumi quruluşu

  Avtomobilin ümumi quruluşu

  Dərslik

 • Avtorəngsaz işinin təşkili

  Avtorəngsaz işinin təşkili

  Dərslik

 • Balıq yetişdirmə işləri

  Balıq yetişdirmə işləri

  Dərslik

 • Barmen

  Barmen

  Dərslik

 • Bələdçilik

  Bələdçilik

  Dərslik

 • Biçmə və geyimin hazırlanma texnologiyası

  Biçmə və geyimin hazırlanma texnologiyası

  Dərslik

 • Çağırışaqədərki hazırlıq

  Çağırışaqədərki hazırlıq

  Dərslik

 • Çilingər işləri

  Çilingər işləri

  Dərslik

 • Çilingər işlərinin texnoloji prosesi

  Çilingər işlərinin texnoloji prosesi

  Dərslik

 • Çiyin geyimlərinin hazırlanması

  Çiyin geyimlərinin hazırlanması

  Dərslik

 • Dağ qazmamüəssisələrində geoloji və markşeyder işləri

  Dağ qazmamüəssisələrində geoloji və markşeyder işləri

  Dərslik

 • Daşıma modelləri

  Daşıma modelləri

  Dərslik

 • Dərzi işinin planlaşdırılması

  Dərzi işinin planlaşdırılması

  Dərslik

 • Dülgərlik işində ağacın rəndələnməsi və kəsilməsi

  Dülgərlik işində ağacın rəndələnməsi və kəsilməsi

  Dərslik

 • Dülgərlik məmulatlarının bəzədilməsi və təmiri işləri

  Dülgərlik məmulatlarının bəzədilməsi və təmiri işləri

  Dərslik

 • Ekskursiya Rəhbəri

  Ekskursiya Rəhbəri

  Dərslik

 • Elektrik avadanlığının istismarı

  Elektrik avadanlığının istismarı

  Dərslik

 • Elektrik avadanlıqlarının təchizatı

  Elektrik avadanlıqlarının təchizatı

  Dərslik

 • Elektrik hazırlıq işləri

  Elektrik hazırlıq işləri

  Dərslik

 • Elektrik ölçmələri

  Elektrik ölçmələri

  Dərslik

 • Elektrotexnika

  Elektrotexnika

  Dərslik

 • Elektrotexnikanın əsasları

  Elektrotexnikanın əsasları

  Dərslik

 • Elektrotexniki materiallar

  Elektrotexniki materiallar

  Dərslik

 • Eskizin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi

  Eskizin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi

  Dərslik

 • Estetika və mədəni özünüifadə- modul spesf duz deyil

  Estetika və mədəni özünüifadə- modul spesf duz deyil

  Dərslik

 • Əlavə aksesuar və komponentlərin quraşdırılması

  Əlavə aksesuar və komponentlərin quraşdırılması

  Dərslik

 • Faydalı qazıntıların açıq üsulla çıxarılması zamanı yardımçı işlər

  Faydalı qazıntıların açıq üsulla çıxarılması zamanı yardımçı işlər

  Dərslik

 • Faydalı qazıntıların təmizlənib çıxarılması zamanı kompleks yardımçı işlər

  Faydalı qazıntıların təmizlənib çıxarılması zamanı kompleks yardımçı işlər

  Dərslik

 • Fiziki tərbiyə

  Fiziki tərbiyə

  Dərslik

 • Geyimin bədii layihələndirilməsi

  Geyimin bədii layihələndirilməsi

  Dərslik

 • Geyimlərin konstruksiyası

  Geyimlərin konstruksiyası

  Dərslik

 • Hesablama əməliyyatları

  Hesablama əməliyyatları

  Dərslik

 • Idxal ixrac

  Idxal ixrac

  Dərslik

 • IKT

  IKT

  Dərslik

 • İnkubasiya işləri

  İnkubasiya işləri

  Dərslik

 • İsitmə və soyuta qurğularının elektrik və elektrotexniki təchizatı

  İsitmə və soyuta qurğularının elektrik və elektrotexniki təchizatı

  Dərslik

 • İsitmə və soyutma qurğuları

  İsitmə və soyutma qurğuları

  Dərslik

 • İsitmə və soyutma sistemlərində istifadə olunan materiallar

  İsitmə və soyutma sistemlərində istifadə olunan materiallar

  Dərslik

 • İsitmə və soyutmə qurğularının iş texnologiyası

  İsitmə və soyutmə qurğularının iş texnologiyası

  Dərslik

 • İstilik sisteminin quraşdırılması

  İstilik sisteminin quraşdırılması

  Dərslik

 • İş şəraitində əmək, təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları

  İş şəraitində əmək, təhlükəsizlik və sağlamlıq qaydaları

  Dərslik

 • İşıqlandırma və nəzarət ölçü cihazları

  İşıqlandırma və nəzarət ölçü cihazları

  Dərslik

 • Kabel xətlərinə baxış

  Kabel xətlərinə baxış

  Dərslik

 • Kabellərin quraşdırılması

  Kabellərin quraşdırılması

  Dərslik

 • Kanalizasiya sisteminin quraşdırılması

  Kanalizasiya sisteminin quraşdırılması

  Dərslik

 • Kompüter dəstəkli dizayn proqramları ilə üzlüyün dizayn həlli

  Kompüter dəstəkli dizayn proqramları ilə üzlüyün dizayn həlli

  Dərslik

 • Konsyerj

  Konsyerj

  Dərslik

 • Logistika

  Logistika

  Dərslik

 • Malın qablaşdırılması və təhvilə hazırlanması

  Malın qablaşdırılması və təhvilə hazırlanması

  Dərslik

 • Mebel elementlərinin ilkin emalı üçün kəsmə və rəndələmə

  Mebel elementlərinin ilkin emalı üçün kəsmə və rəndələmə

  Dərslik

 • Mebel elementlərinin montajı

  Mebel elementlərinin montajı

  Dərslik

 • Mebel istehsalında deşik və oyuqların açılması və siyirmələrin hazırlanması

  Mebel istehsalında deşik və oyuqların açılması və siyirmələrin hazırlanması

  Dərslik

 • Mebellərin yumşaq döşəmə və oturacaqlarının üzlənməsi

  Mebellərin yumşaq döşəmə və oturacaqlarının üzlənməsi

  Dərslik

 • Mebellərin yumşaq döşəmə və oturacaqlarının üzlənməsi

  Mebellərin yumşaq döşəmə və oturacaqlarının üzlənməsi

  Dərslik

 • Mehmanxana qeydiyyatçısı

  Mehmanxana qeydiyyatçısı

  Dərslik

 • Mehmanxanada təsərrüfat işləri üzrə nəzarətçi

  Mehmanxanada təsərrüfat işləri üzrə nəzarətçi

  Dərslik

 • Modelin eskizinin hazırlanması

  Modelin eskizinin hazırlanması

  Dərslik

 • Müstəvi səthlərin üzlənməsi və mebel qapılarının hazırlanması

  Müstəvi səthlərin üzlənməsi və mebel qapılarının hazırlanması

  Dərslik

 • Müştərilərə xidmət

  Müştərilərə xidmət

  Dərslik

 • Nasazlıqların müayinəsi və təmiri

  Nasazlıqların müayinəsi və təmiri

  Dərslik

 • Nohurçuluq təsərrüfatı

  Nohurçuluq təsərrüfatı

  Dərslik

 • Oteldə Aşpaz Köməkçisi

  Oteldə Aşpaz Köməkçisi

  Dərslik

 • Peşə etikası

  Peşə etikası

  Dərslik

 • Qapı və pəncərə bloklarının hazırlanması və quraşdırılması

  Qapı və pəncərə bloklarının hazırlanması və quraşdırılması

  Dərslik

 • Qaz sisteminin quraşdırılması

  Qaz sisteminin quraşdırılması

  Dərslik

 • Quraşdırma və montaj işləri

  Quraşdırma və montaj işləri

  Dərslik

 • Quraşdırma və sökmə işləri

  Quraşdırma və sökmə işləri

  Dərslik

 • Rəngləmə işlərində son qurudulma və cilalama işləri

  Rəngləmə işlərində son qurudulma və cilalama işləri

  Dərslik

 • Rənglənən səthlərin hazırlanması

  Rənglənən səthlərin hazırlanması

  Dərslik

 • Sahibkarlıq

  Sahibkarlıq

  Dərslik

 • Su sisteminin quraşdırılması

  Su sisteminin quraşdırılması

  Dərslik

 • Sxem, çertyoj və qrafiki işlər

  Sxem, çertyoj və qrafiki işlər

  Dərslik

 • Şərab istehsalı

  Şərab istehsalı

  Dərslik

 • Şərabçılıq

  Şərabçılıq

  Dərslik

 • Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması

  Şəxsi inkişaf və karyera planlaşdırması

  Dərslik

 • Tamamlama və təqdimat işləri

  Tamamlama və təqdimat işləri

  Dərslik

 • Tədbir təşkilatçısı

  Tədbir təşkilatçısı

  Dərslik

 • Təmir prosesinə hazırlıq

  Təmir prosesinə hazırlıq

  Dərslik

 • Təmir və xidmət işləri

  Təmir və xidmət işləri

  Dərslik

 • Tikiş istehsalının avadanlığı

  Tikiş istehsalının avadanlığı

  Dərslik

 • Tikiş istehsalının təşkili

  Tikiş istehsalının təşkili

  Dərslik

 • Tikiş məmulatlarının hazırlanma texnologiyası

  Tikiş məmulatlarının hazırlanma texnologiyası

  Dərslik

 • Tikiş məmulatlarının konstruksiyası

  Tikiş məmulatlarının konstruksiyası

  Dərslik

 • Tikiş məmulatlarının materialşünaslığı

  Tikiş məmulatlarının materialşünaslığı

  Dərslik

 • Turizm sahəsində tarixi abidələrin və ətraf muhitin qorunması

  Turizm sahəsində tarixi abidələrin və ətraf muhitin qorunması

  Dərslik

 • Turizm təşkili

  Turizm təşkili

  Dərslik

 • Turoperator

  Turoperator

  Dərslik

 • Ümumi xarakterli dağ hazırlıq işləri

  Ümumi xarakterli dağ hazırlıq işləri

  Dərslik

 • Üzlüyün dizayn həlli

  Üzlüyün dizayn həlli

  Dərslik

 • Üzüm bitkisinin əkini

  Üzüm bitkisinin əkini

  Dərslik

 • Üzüm istehsalı

  Üzüm istehsalı

  Dərslik

 • Üzümün emalı

  Üzümün emalı

  Dərslik

 • Xarici dildə ünsiyyət

  Xarici dildə ünsiyyət

  Dərslik

 • Xidmət və təmir işləri

  Xidmət və təmir işləri

  Dərslik

 • Yumşaq mebel üzlüklərinin tikilməsi

  Yumşaq mebel üzlüklərinin tikilməsi

  Dərslik