TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

"Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik

"Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
  • 23265

Dərsliyin təyinatı

"Həyat bilgisi" fənni üzrə təhsil proqramının (kurikulumun) 9-cu sinifdə həyata keçirilməsi

Resursun növü

Dərslik

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənn

Həyat bilgisi

Təhsil dövrü

9-cu sinif

Müəlliflər

Sevil Bəhrəmova,Könül Mahmudova,Nüşabə Məmmədova

Qrif nömrəsi

2020-054

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Resursun dili

Azərbaycan dili

Dərslik komplektinə daxildir

  • "Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait "Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
  • ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VIII-IX SİNİFLƏRİNDƏ  REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ  MÖVZUSUNDA MƏŞĞƏLƏLƏR ÜZRƏ METODİKİ VƏSAİT ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VIII-IX SİNİFLƏRİNDƏ REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ MÖVZUSUNDA MƏŞĞƏLƏLƏR ÜZRƏ METODİKİ VƏSAİT
  • "Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik "Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik