TƏDRİS RESURSLARININ İDARƏ
OLUNMASININ MƏLUMAT SİSTEMİ

ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VIII-IX SİNİFLƏRİNDƏ REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ MÖVZUSUNDA MƏŞĞƏLƏLƏR ÜZRƏ METODİKİ VƏSAİT

Dərs vəsaitinin təyinatı

"Həyat bilgisi" fənninin tədrisinə dəstək

Resursun növü

Dərs vəsaiti

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənn

Həyat bilgisi

Təhsil dövrü

9-cu sinif

Müstəsna hüquqların sahibi

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Resursun dili

Azərbaycan dili

Dərs vəsaitinin komplektinə daxildir

  • "Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik "Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün dərslik
  • "Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait "Həyat bilgisi" fənni üzrə 9-cu sinif üçün metodik vəsait
  • ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VIII-IX SİNİFLƏRİNDƏ  REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ  MÖVZUSUNDA MƏŞĞƏLƏLƏR ÜZRƏ METODİKİ VƏSAİT ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN VIII-IX SİNİFLƏRİNDƏ REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ MÖVZUSUNDA MƏŞĞƏLƏLƏR ÜZRƏ METODİKİ VƏSAİT